Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

29 kwietnia 2022

Na świeżo i na szybko, czyli krótkie podsumowanie konferencji “Mamy wpływ. O stabilności zatrudnienia w NGO.” | Fotorelacja

Marta Dietrich, koordynatorka projektu: “Mogę śmiało powiedzieć, że oficjalnie wystartowaliśmy! Środowa konferencja była drugim krokiem marszu sojuszniczego pomorskich NGO w kierunku wprowadzenia zmian, jeśli chodzi o zatrudnianie. Tak, […]
19 kwietnia 2022

Znamy program Konferencji Mamy wpływ. O stabilności zatrudnienia w NGO

Już 27 kwietnia spotkamy się z NGO, samorządem i biznesem, aby porozmawiać o stabliności zatrudnienia w 3. sektorze. Poznaj pełny program wydarzenia. Program: 11.00 – 11:20 Otwarcie konferencji:  Andrzej Kowalczys […]
13 kwietnia 2022

Patronat Honorowy Marszałka Województwa Pomorskiego nad projektem „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”

Bardzo miło nam poinformować, że Mieczysław Struk Marszałek Województwa Pomorskiego objął Patronatem projekt Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.  O projekcie Projekt realizowany z dotacji programu Aktywni […]
30 marca 2022

Konferencja Mamy wpływ. O stabilności zatrudnienia w NGO

27 kwietnia spotkamy się z NGO, samorządem i biznesem, aby porozmawiać o zatrudnieniu w III sektorze. Czy stabilność zatrudnienia w NGO jest podstawą do rozwoju sektora pozarządowego? Czy istnieje realna szansa na stałe posady i godziwe […]
23 marca 2022

Weź udział w badaniu ku stabilnemu zatrudnieniu w NGO

Realizujemy prace badawcze dotyczące stabilizacji trzeciego sektora w rejonie. Za opracowanie narzędzi badawczych do badań ilościowych i analizę wyników odpowiada w projekcie dr Krzysztof Stachura.  Krzysztof Stachura jest socjologiem i badaczem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest […]
1 marca 2022

Deklaracja dostępności