Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

12 stycznia 2023

Efekt mrożący. Echa raportu o kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych

Organizacje społeczne pełnią wiele funkcji w państwach demokratycznych. Świadczą usługi społeczne, mobilizują obywatelki i obywateli wokół istotnych tematów, kontrolują władze publiczne i prowadzą rzecznictwo dążące do […]
12 grudnia 2022

Gościnnie podczas Zachodniopomorskiego Forum NGO 2022

Na zaproszenie Pracowni Pozarządowej z Koszalina, 10 grudnia 2022 r. braliśmy udział w Zachodniopomorskim Forum NGO 2022 w Kołobrzegu. Była to okazja do tego, aby porozmawiać […]
9 grudnia 2022

Gala Nagrody Bursztynowego Mieczyka

6 grudnia 2022 roku szukaliśmy sojuszników w działaniu na rzecz stabilizacji zatrudnienia w 3.sektorze na wydarzeniu, które wieńczy rok pomorskich NGO. Uczestniczyliśmy w Gali Nagrody Bursztynowego […]
7 listopada 2022

Zdobywanie funduszy dla organizacji. O stabilności zatrudnienia i nie tylko.

Koordynatorka projektu została zaproszona do programu siłowniaNGO, w którym poprowadziła cykl warsztaów fundraisingowych. Fundraising jest jedną z opcji na zdobywanie środków na działalość statutową organizacji. Podczas […]
23 października 2022

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. PFIP 2022 Bolszewo

PFIP to największe wydarzenie skupiające organizacje pozarządowe z całego województwa. W tegorocznym zjeździe uczestniczyło blisko 250 osób. Problemom powiązanym z naszym projektem poświęcono aż dwa warsztaty. […]
4 października 2022

Rzecznictwo. Konsultacje.

W trakcie kolejnego spotkania grupy ekspertów i rzeczników pracujących w projekcie, rozmawialiśmy z gośćmi specjalnymi na temat zasad prowadzenia rzecznictwa w Polsce, dobrych praktyk i kamieni […]