Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

18 lipca 2023

Płace w organizacjach pod lupą

Przy okrągłym stole zorganizowanym przez Konfederacja Inicjatyw Pozarządowych Rzeczypospolitej dyskutowaliśmy 2023-07-17 o wynagrodzeniach w organizacjach pozarządowych. W dyskusji udział wzięli: i koordynatorka projektu w roli eksperta […]
7 lipca 2023

Powołano Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (PROP) informuje, że powołany został Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości, który zaprasza do współpracy wszystkich, dla których ważne są warunki funkcjonowania NGOs w jego gminie, […]
28 czerwca 2023

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy

Rozpoczął się tegoroczny cykl warsztatów, w ramach których uzganiamy program współpracy miasta Gdańsk z organizacjami pozarządowymi. Na pierwszym ze spotkań, we wtorek – 27 czerwca, podsumowaliśmy wnioski […]
23 czerwca 2023

Odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027

W dniach 19-20 czerwca 2023 r. odbyło się II posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Pan Mieczysław Struk […]
21 czerwca 2023

Program współpracy Miasta Gdańska z NGO – angażujemy się w przygotowania na rok 2024

Program współpracy to dokument określający zasady, środki i kierunki współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz mieszkanek i mieszkańców Gdańska. Program współtworzony jest przez […]
5 czerwca 2023

Tworzymy Pomorską Federację Organizacji Pozarządowych

Pomorskie NGO nie mają możliwości skutecznie zabiegać o zmiany. Nie mają swojego zrzeszenia, ani żadnego innego przedstawicielstwa. Stąd decyzja o budowaniu federacji. Zależy nam na kształtowaniu i promowaniu lokalnych organizacji pozarządowych […]