Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

30 marca 2022

Konferencja Mamy wpływ. O stabilności zatrudnienia w NGO

27 kwietnia spotkamy się z NGO, samorządem i biznesem, aby porozmawiać o zatrudnieniu w III sektorze. Czy stabilność zatrudnienia w NGO jest podstawą do rozwoju sektora pozarządowego? Czy istnieje realna szansa na stałe posady i godziwe […]
23 marca 2022

Weź udział w badaniu ku stabilnemu zatrudnieniu w NGO

Realizujemy prace badawcze dotyczące stabilizacji trzeciego sektora w rejonie. Za opracowanie narzędzi badawczych do badań ilościowych i analizę wyników odpowiada w projekcie dr Krzysztof Stachura.  Krzysztof Stachura jest socjologiem i badaczem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest […]
1 marca 2022

Deklaracja dostępności