Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

23 października 2022

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. PFIP 2022 Bolszewo

PFIP to największe wydarzenie skupiające organizacje pozarządowe z całego województwa. W tegorocznym zjeździe uczestniczyło blisko 250 osób. Problemom powiązanym z naszym projektem poświęcono aż dwa warsztaty. […]