Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

29 marca 2023

Inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego

Dnia 29 marca 2023 odbyło się inauguracyjne posiedzenie Komitetu Monitorującego program regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Urzad Marszałkowski Województwa Pomorskiego. Spotkanie otworzył Przewodniczący Komitetu Monitorującego […]