Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

3 kwietnia 2023

Pokonferencyjne wspomnienia

Podczas Konferencji Mamy wpływ. O (nie)stabilności zatrudnienia w NGO vol. 2 gościliśmy wielu ekspertów 3.sektora, z którymi dyskutowaliśmy na temat kondycji zatrudnienia w NGO, poszanowaniu praw […]