Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

6 września 2023

Postulaty wyborcze

W Polsce zarejestrowanych jest około 140 tysięcy organizacji pozarządowych. Gdyby potraktować organizacje pozarządowe, jako jednego pracodawcę, to wyprzedziłby on wszystkich największych pracodawców w polskiej gospodarce narodowej. […]