Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

12 grudnia 2022

Gościnnie podczas Zachodniopomorskiego Forum NGO 2022

Na zaproszenie Pracowni Pozarządowej z Koszalina, 10 grudnia 2022 r. braliśmy udział w Zachodniopomorskim Forum NGO 2022 w Kołobrzegu. Była to okazja do tego, aby porozmawiać […]