To my działamy w projekcie

Realizujemy prace badawcze dotyczące stabilizacji trzeciego sektora w rejonie. Projekt realizowany jest przez Fundację Regionalne Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych w Gdańsku w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

Celem badania jest pozyskanie wiedzy, która mogłaby umożliwić poprawę stabilności zatrudnienia w trzecim sektorze. Wyniki badań będą udostępniane i dyskutowane w celu wzmocnienia sektora oraz podniesienia świadomości społecznej w zakresie problemów związanych z warunkami zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

Zapraszamy do wzięcia udziału w badaniu poświęconemu warunkom zatrudnienia w organizacjach pozarządowych.

KOORDYNATOR

projektu

 

Marta Dietrich

koordynatorka projektu


GRUPA EKSPERTÓW

Grupa Ekspertów opracowuje plan naprawczy dla sytuacji pomorskich NGOsów. Powołano ją w projekcie „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych”.

Przedstawiamy skład grupy i sylwetki ekspertów:

 

Piotr Stec

mentor w projekcie, ekspert i lider III sektora na Pomorzu

Prezes Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. oraz Fundacji MAPA Obywatelska.

Animator społeczny i działacz kulturalno-społeczny. Członek Ogólnopolskiego Konwentu RDPP, Pomorskiej RDPP oraz Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Trener, doradca, ekspert 3 Sektora. Doradca formalno-prawny w Powiślańskim Centrum Organizacji Pozarządowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu.  Realizator wielu projektów finansowanych zarówno ze środków krajowych jak i europejskich.    Interesuje się historią, teatrem lalek dla dorosłych, strategiami i aktywnością społeczną. Mieszka w Kwidzynie.

Krzysztof Stachura

socjolog, badacz społeczny

jest socjologiem i badaczem społecznym. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Gdańskiego. Jest specjalistą w zakresie diagnoz lokalnych i ewaluacji. Zrealizował kilkadziesiąt badań społecznych na zlecenie organizacji i instytucji w całej Polsce. Współzałożyciel Fundacji Ośrodek Badań i Analiz Społecznych. Współpracuje z organizacjami pozarządowymi w roli doradcy strategicznego. Zajmuje się m.in. badaniami aktywności obywatelskiej i przemianami praktyk uczestnictwa w kulturze. Jest autorem i współautorem ponad 80 publikacji naukowych. Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Socjologicznego, Rady Kultury Gdańskiej i Association of Internet Researchers. W ostatnich latach odbył staże naukowe na University of Alberta w Edmonton, University of Texas w Austin i University of York. Pełni funkcję członka redakcji czasopisma „Miscellanea Anthropologica et Sociologica”. Mieszka w Gdyni.

Tomasz Keler

Członek zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, ekspert III sektora.

Członek zarządu  Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Od 2020 roku także członek zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych. Absolwent XIV Szkoły Liderów Społeczeństwa Obywatelskiego, Szkoły Komunikacji prowadzonej przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Szkoły Trenerów Organizacji Pozarządowych STOP.  Certyfikowany doradca Sieci SPLOT oraz certyfikowany doradca biznesowy (Fundacja Fundusz Współpracy dla kadry OWES w ramach projektu „Zintegrowany System Wsparcia ES”).

Doradca organizacji pozarządowych i Podmiotów Ekonomii Społecznej. Prowadzi szkolenia z zakresu tworzenia i realizacji projektów społecznych, komunikacji i współpracy z mediami, promocji w mediach społecznościowych, oraz Ekonomii Społecznej. Animator w Ośrodku Wsparcia Ekonomii Społecznej w subregionie słupskim. Animuje partnerstwa lokalne, wspiera grupy nieformalne i podmioty ekonomii społecznej. Koordynator lokalnego Funduszu Akumulator Społeczny w woj. pomorskim. Mieszka w powiecie słupskim.

Michał Bruski

socjolog, ekspert ZZL i polityk publicznych

Posiada 17 lat doświadczenia zawodowego w strukturach publicznych służb zatrudnienia, w tym 15 lat na stanowiskach kierowniczych. Realizował szereg programów aktywizacyjnych i innowacyjnych projektów rozwojowych. Posiada bogate doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych w obszarze rozwoju zasobów ludzkich, kształcenia ustawicznego i rozwoju gospodarczego.

Ukończył magisterskie studia socjologiczne na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. Jest absolwentem studiów podyplomowych w zakresie rozwoju zasobów ludzkich w Wyższej Szkole Zarządzania w Warszawie oraz podyplomowego studium zarządzania personelem w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Doktorant studiów socjologicznych na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego. 

Ukończył kurs metod oceny oddziaływania polityk publicznych organizowany przez Bank Światowy w ramach programu Strategic Impact Evaluation Fund. Mieszka w Gdańsku

Marta Kosińska

psycholożka, doradczyni NGO

Ukończyła Psychologię na Uniwersytecie Gdańskim, Seksuologię na Uniwersytecie im. A.Mickiewicza w Poznaniu i w Centrum Medycznym Kształcenia Podyplomowego w Warszawie, zaawansowany kurs Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach, a także Studium Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy dla Organizacji Pozarządowych w Wyższej Szkole Bankowej.

Absolwentka licznych szkoleń międzynarodowych i krajowych z tematyki projektowania zmiany społecznej, pracy na rzecz osób wykluczonych oraz specyfiki działania NGO, w tym Szkoły Liderów 2010. Jest w trakcie procesu certyfikacji EFA (Europejskiego Stowarzyszenia Fundraisingu) na zawodową fundraiserkę, ukończyła Zawodowy Kurs Fundraisera (Certified Fundraisier 11). Obecnie w trakcie Szkoły Trenerów, kończącej się uzyskaniem kwalifikacji na poziomie 5. EQF.

Od 15 lat z powodzeniem tworzy i koordynuje działania w organizacjach pozarządowych w Gdańsku. Za inicjatywę i realizację wieloletnich projektów „Edukacja Bez Tabu” oraz „Poradnia Bez Tabu” wraz z zespołem została uhonorowana Europejską Nagrodą Tolerancji Tolerantia 2012. W roku 2015 skoordynowała całoroczną pracę kilkudziesięciu wolontariuszy nad I Trójmiejskim Marszem Równości, dzięki czemu w bezpiecznej paradzie wzięło udział ponad 3000 osób. 

Obecnie związana z Fundacją RC, gdzie zajmuje się pozyskiwaniem funduszy na działania społeczne, prowadzi szkolenia i doradztwo dla NGO, a także kieruje Kreatywnym Działem PR.  Mieszka w Gdańsku.

Tadeusz Podymiak

wieloletni ekspert III sektora

Koneser organizacji pozarządowych.  Pracuje na rzecz trzeciego sektora od 1991 roku. Od 2006 roku działa w ramach Fundacji Edukacji i Działań Społecznych w Kartuzach. Od ośmiu lat Fundacja prowadzi Centrum Organizacji Pozarządowych. Od  2013 roku pełni funkcję sekretarza Pomorskiej Rady Organizacji Pozarządowych. Jest członkiem Komitetu Monitorującego RPO 2014-2023 i Pomorskiej Wojewódzkiej Rady Rynku Pracy.  Aktywny działacz w Pomorskiej Sieci Centrum Organizacji Pozarządowych i niekwestionowany ekspert trzeciego sektora. Kluczowy doradca w projekcie Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej, szkoleniowiec i doradca biznesowy. Mieszka w Żukowie.

Agata Kozyr

specjalistka ds. fundraisingu w NGO

Inicjatorka, założycielka i prezes Fundacji Lęborskie Hospicjum Stacjonarne. Certyfikowany Fundraiser. Absolwentka studiów MBA-SGH w Szkole Głównej Handlowej. Posiada 20-letnie doświadczenie w sektorze biznesu. Pracowała jako dyrektor handlowy i prezes firmy produkcyjnej z branży drzewnej zatrudniającej ponad trzysta osób. Pełniła rolę prezesa centrum badań klinicznych. Lubi wyzwania.  Fundraisingiem zajmuje się już 6 lat. Od 2 lat w roli trenera i konsultanta. Jako doświadczony i kompetentny menedżer podjęła się budowy pierwszego w powiecie lęborskim hospicjum stacjonarnego. Od ponad samego początku nadaje tej misji kierunek rozwoju.  Zależy jej na profesjonalizacji trzeciego sektora.  Jej ogromną siłą jest umiejętność nawiązywania relacji i pogłębiania ich w długiej perspektywie. Z pasją podchodzi do tematu rachunkowości zarządczej.  Prowadzi własną firmę KFS Konsulting Fundraising Szkolenia.  Mieszka w Lęborku.

Dorota Wiśniewska

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, doradczyni formalno-prawna, ekspertka III sektora.

Potrafi łączyć rolę prezesa z koordynacją procesów i sprawnym zarządzaniem. Absolwentka studiów politologicznych, ukończyła kurs kwalifikacyjny z pedagogiki opiekuńczo- wychowawczej, studia podyplomowe „Profesjonalista OWES- kluczowe kompetencje doradców i animatorów.  W latach 2017-2018 uczestniczka akcji „Masz głos”

Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, doradczyni formalno-prawna.  Pracuje na terenie subregionu nadwiślańskiego. Wspiera organizacje w powiatach malborskim, sztumskim i starogardzkim. Specjalistka z zakresu ekonomii społecznej, prezes Malborskiego Stowarzyszenia OŚ, członkini Zarządu Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych, certyfikowana przez Fimango Doradczyni Lokalna z zakresu zarządzania finansami NGO, Rzecznik małych i średnich organizacji pozarządowych, animatorka lokalna Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, koordynator Centrum Wsparcia Rodziny w Nowym Stawie.c

Krzysztof Mularski

prawnik

Prawnik. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego. Członek zarządu Instytutu Metropolitalnego – think tanku zajmującego się problematyką rozwoju metropolii. Pracuje także w spółdzielczości mieszkaniowej, posiada uprawnienia w zakresie lustracji spółdzielni nadane przez Krajową Radę Spółdzielczą.  Współpracując z kancelarią SZLACHETKO prawnicy&urbaniści  gdzie obsługuje m.in. podmioty ekonomii społecznej. Współpracuje także z Fundacją RC w ramach Gdańskiego Centrum Organizacji Pozarządowych oraz w punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej. Aplikant adwokacki w Pomorskiej Izbie Adwokackiej w Gdańsku. 

Krzysztof Kumor

PRAWNIK, APLIKANT ADWOKACKI

Aplikant adwokacki, ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim
i Aarhus Universitet w Danii oraz stosunki międzynarodowe na Uniwersytecei Warszawskim.
Pracuje w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego na stanowisku prawnika
oraz koordynatora projektów („Wsparcie dla kobiet doświadczających molestowania
seksualnego”). Wcześniej pracował jako sekretarz komisji sejmowych w polskim parlamencie
oraz współkoordynował projekty w obszarze funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w
Fundacji Court Watch Polska. Członek Komisji NGO OZZ IP.

Marek Szadejko

Radca prawny

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego, który ukończył w roku 2011 broniąc
pracę magisterską sporządzoną pod kierunkiem prof. UG dr hab. Jerzego Ciszewskiego z zakresu
przekształceń spółek prawa handlowego. W roku 2015 złożył państwowy egzamin zawodowy i uzyskał
uprawnienia radcy prawnego.
Prowadzi własną kancelarię radcowską, w ramach której wraz ze swoim zespołem świadczy pomoc prawną
na rzecz przedsiębiorców indywidualnych, spółek prawa handlowego, fundacji oraz osób nieprowadzących
działalności gospodarczej. Członek Zarządu Fundacji Interim Management’u z/s w Gdyni, pro bono wspiera
również działalność Fundacji Eco-Senior z/s w Kętrzynie.
Koncentruje się na zapewnieniu kompleksowej pomocy prawnej swoim Klientom niezależnie od materii
problemu, współpracując w razie konieczności także ze specjalistami branżowymi.
Prywatnie miłośnik zwierząt i gotowania. Na codzień zwolennik zasady „Ubi societas, ibi ius” – gdzie
społeczeństwo, tam prawo.

GRUPA RZECZNIKÓW

 

Zdjęcie
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Krótki opis
Social Media
Tomasz Keler
Członek zarządu Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku, ekspert III sektora.

rzecznik w rejonie Słupsk

Alina Kotkiewicz
Prezes Stowarzyszenia EDUQ

rzecznik w rejonie Lębork

Marta Dietrich
koordynatorka projektu

rzecznik w rejonie Gdańsk

Katarzyna Pamuła-Prud
Członek Zarządu Fundacji Rozwoju Interim Managementu

rzecznik w rejonie Gdynia

Dorota Wiśniewska
Koordynator Centrum Organizacji Pozarządowych w Malborku, doradczyni formalno-prawna, ekspertka III sektora.

rzecznik w rejonie Malbork

GRUPA SOJUSZNIKÓW

 

Mieczyslaw Struk

Urząd Marszałkowski Woj. Pomorskiego

Działania projektowe zostały objęte patronatem Urzędu Maszałkowskiego Województwa Pomorskiego

 

PARTNERZY

 

NGO

BIZNESOWI

INNI PARTNERZY