Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

28 czerwca 2023

Pierwsze spotkanie w ramach konsultacji Programu współpracy

Rozpoczął się tegoroczny cykl warsztatów, w ramach których uzganiamy program współpracy miasta Gdańsk z organizacjami pozarządowymi. Na pierwszym ze spotkań, we wtorek – 27 czerwca, podsumowaliśmy wnioski […]
27 marca 2023

Strategia Rozwoju Gdańska 2030. Miasto wspólne.

24 marca, w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030. Założenia pełnej strategii realizowane mają być poprzez cztery […]