Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

6 marca 2023

Warsztaty. Komitet Monitorujący pogram regionalny Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027

Na zaproszenie Instytucji Zarządzającej programem regionalnym Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 bierzemy udział w warsztatach  Komitetu Monitorującego FEP 2021-2027. Warsztaty mają przybliżyć podstawowe założenia i informacje nt. Programu […]