Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

22 września 2022

Konsultacje projektu programu współpracy SWP z organizacjami pozarządowymi 2023

Marszałek województwa zaprasza do zapoznania się z projektem programu współparcy z NGO i zgłaszania uwag oraz sugestii w odniesieniu do zapisów dokumentu: https://rops.pomorskie.eu/…/konsultacje-programu…/ Uwagi i opinie […]