Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

7 lipca 2023

Powołano Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (PROP) informuje, że powołany został Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości, który zaprasza do współpracy wszystkich, dla których ważne są warunki funkcjonowania NGOs w jego gminie, […]