Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

1 lutego 2023

Projekt stabilizacji zatrudnienia pod lupą Rady Działalności Pożytku Publicznego

31 stycznia 2023 r. w siedzibie Kancelarii Prezesa Rady Ministrów w Warszawie odbyło się VII posiedzenie plenarne Rady Działalności Pożytku Publicznego kadencji 2021-2024. W posiedzeniu wziął […]