Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

7 lipca 2023

Powołano Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości

Pomorska Rada Organizacji Pozarządowych (PROP) informuje, że powołany został Zespół ds. Realizacji Konstytucyjnej Zasady Pomocniczości, który zaprasza do współpracy wszystkich, dla których ważne są warunki funkcjonowania NGOs w jego gminie, […]
3 kwietnia 2023

Pokonferencyjne wspomnienia

Podczas Konferencji Mamy wpływ. O (nie)stabilności zatrudnienia w NGO vol. 2 gościliśmy wielu ekspertów 3.sektora, z którymi dyskutowaliśmy na temat kondycji zatrudnienia w NGO, poszanowaniu praw […]
23 marca 2023

Mamy wpływ. O (niestabilności) zatrudnienia w NGO. Konferencja.

“Czy stabilność zatrudnienia zapewni nam tylko władza publiczna? Czy na pewno zrobiliśmy wszystko, aby było lepiej? Czy jesteśmy samoświadomi naszych problemów i ich przyczyn? Czy nie […]
12 stycznia 2023

Efekt mrożący. Echa raportu o kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych

Organizacje społeczne pełnią wiele funkcji w państwach demokratycznych. Świadczą usługi społeczne, mobilizują obywatelki i obywateli wokół istotnych tematów, kontrolują władze publiczne i prowadzą rzecznictwo dążące do […]
23 października 2022

Pomorskie Forum Inicjatyw Pozarządowych. PFIP 2022 Bolszewo

PFIP to największe wydarzenie skupiające organizacje pozarządowe z całego województwa. W tegorocznym zjeździe uczestniczyło blisko 250 osób. Problemom powiązanym z naszym projektem poświęcono aż dwa warsztaty. […]