Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

27 marca 2023

Strategia Rozwoju Gdańska 2030. Miasto wspólne.

24 marca, w Gdańskim Inkubatorze Przedsiębiorczości STARTER, odbyły się konsultacje społeczne dotyczące programu rozwoju Strategii Rozwoju Gdańska 2030. Założenia pełnej strategii realizowane mają być poprzez cztery […]