Naprawdę nie masz wpływu?

Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych