O projekcie

- w pigułce

Jako pierwsi w Polsce stawiamy strategiczne kroki, po to, by zwiększyć stabilność zatrudnienia w NGO. W tym celu najpierw sprawdzamy, między innymi, czy na różnych szczeblach podejmuje się działania poprawiające lub pogarszające warunki pracy i wynagradzania w NGO. Prowadzone przez nas badania posłużą zebraniu dobrych praktyk i wypracowaniu rekomendacji na rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Następnie stworzymy strategię i zbudujemy rozległy ruch sojuszniczy. Powołamy 6 lokalnych koalicji, których zadaniem będzie wpływać na wzrost świadomości, początkowo wśród samych pracowników i liderów NGO na temat konieczności zadbania o stabilność zatrudnienia w NGO. Następnie ruch sojuszniczy rozszerzymy poza III sektor. W lokalnych urzędach, w samych NGOsach i nie tylko będziemy aktywnie lobbować na rzecz konkretnych zmian.

Projekt realizujemy na terenie województwa pomorskiego w partnerstwie z Pomorską Siecią Centrów Organizacji Pozarządowych.

 

Mieczysław Struk, Marszałek Województwa Pomorskiego, objął patronatem projekt:
"Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w organizacjach pozarządowych."

 

Co

robimy?

Niestabilność zatrudnienia w NGO jest jednym z największych i najczęstszych problemów zgłaszanych przez pracowników NGO. Wskazują na to twarde dane płynące z raportów badawczych i eksperckich opracowań. Co więcej, u ponad połowy aktywnych NGO niestabilność zatrudnienia generuje realnie zagrażające ich istnieniu trudności.

Z drugiej strony rozwój NGO – konieczny, by przetrwała – wymaga ciągłej profesjonalizacji. Również grantodawcy z ramienia rządowego i samorządowego mają określone oczekiwania wobec NGO (zapewnienie trwałości działań, wyspecjalizowanej kadry, wkładu własnego). Pracownicy NGO, by tym wymaganiom sprostać, pracują jeszcze więcej (praca w nadgodzinach ma miejsce w 56% org. mających pracowników, przy czym w 53% z nich nadgodziny są rozliczane tylko czasem lub wcale; presję, by pracować więcej, odczuwa 45% badanych społeczników). Wymagania więc rosną, natomiast od 2014 roku liczba NGO zatrudniających os. na umowę o pracę nie zwiększyła się (GUS, 2018 r.).

Dzięki przeprowadzonym przez naszą Fundację badaniom ilościowym i jakościowym kondycji III sektora w woj. pomorskim (2004-2018) wiemy, że problem niestabilności zatrudnienia, w tym nadużywania umów cywilno-prawnych jest realnym problemem również na Pomorzu. Aż ⅓ tutejszych NGO zatrudnia stały, regularny zespół na umowy cywilnoprawne.

W odpowiedzi na te sytuacje powstał nasz projekt. Zakłada on powołanie w sektorze i wzmacnianie ruchu sojuszniczego, który wpłynie na kształtowanie się zachowań liderów i pracowników kolejnych organizacji pozarządowych. Partnerem w projekcie jest Pomorska Sieć Centrów Organizacji Pozarządowych. Zaplanowane w nim działania obejmą teren województwa pomorskiego.

Nadrzędnym celem projektu...

...jest poprawa stabilności zatrudnienia w III sektorze. W ramach projektu przeprowadzony zostanie monitoring wewnętrzny (sektora) oraz zewnętrzny (samorządowych polityk współpracy z NGO). Po fazie zbierania danych powstanie 6 sojuszy lokalnych, działających dalej na rzecz stabilności zatrudnienia w NGO. Wyniki monitoringu będą nagłaśniane, by wzmacniać ruch i podnosić świadomość społeczną.

O problemie braku stabilności zatrudnienia w NGO

 

Niestabilność zatrudnienia w NGO jest jednym z największych i najczęstszych problemów zgłaszanych przez pracowników NGO. Wskazują na to twarde dane płynące z raportów badawczych i eksperckich opracowań. Co więcej, u ponad połowy aktywnych NGO niestabilność zatrudnienia generuje realnie zagrażające ich istnieniu trudności. Z drugiej strony rozwój NGO – konieczny, by przetrwała – wymaga ciągłej profesjonalizacji. Również grantodawcy z ramienia rządowego i samorządowego mają określone oczekiwania wobec ngo (zapewnienie trwałości działań, wyspecjalizowanej kadry, wkładu własnego). Pracownicy NGO, by tym wymaganiom sprostać, pracują jeszcze więcej (praca w nadgodzinach ma miejsce w 56% org.mających pracowników, przy czym w 53% z nich nadgodziny są rozliczane tylko czasem lub wcale; presję, by pracować więcej, odczuwa 45% badanych społeczników). Wymagania więc rosną, natomiast od 2014 roku liczba NGO zatrudniających osoby na umowę o pracę nie zwiększyła się (GUS, 2018 r.). Dzięki przeprowadzonym przez naszą Fundację badaniom ilościowym i jakościowym kondycji III sektora w woj. pomorskim (2004-2018) wiemy, że problem niestabilności zatrudnienia, w tym nadużywania umów cywilno-prawnych jest realnym problemem również na Pomorzu. Aż ⅓ tutejszych NGO zatrudnia stały, regularny zespół na umowy cywilnoprawne (stan na 2018).

Przyczyny problemu

 

 1. Brak odpowiednich uregulowań w zakresie tworzenia spójnego i prorozwojowego mechanizmu pobudzania do tworzenia miejsc pracy m.in. w zakresie realizacji umów wieloletnich

 2. Niska możliwość budowania potencjału instytucjonalnego NGO

 3. Brak obligatoryjności wieloletnich programów współpracy

 4. Niskie zrozumienie konieczności regularnego rozwoju instytucjonalnego dla zapewnienia ciągłości działań NGO lub zbyt niska chęć zmiany ze strony samorządów.

 5. Niskie zasoby czasowe i osobowe NGO oraz niewystarczające kompetencje zarządcze liderów; zbyt niska inicjatywa z ich strony oraz zbyt wysoka tolerancja problemu przez liderów.

Podczas gdy inni wykonują pracę polegającą na sprawdzaniu, jak jest, my chcemy zrozumieć dlaczego. Zastanawiamy się nad tym, co można zrobić, żeby tę sytuację poprawić, a następnie wdrażamy kolejne kroki.

Główne konsekwencje problemu

 

U ponad połowy aktywnych NGO niestabilność zatrudnienia generuje realnie zagrażające ich istnieniu trudności.

 1. Pogarszanie się stanu psychicznego pracowników i działaczy trzeciego sektora.

 2. Zwiększające się wypalenie pracowników, w tym liderów.

 3. Nadużycia wobec pracownika.

 4. Zbyt niskie poczucie bezpieczeństwa pracowników skutkujące ich wysoką rotacją w porównaniu do innych sektorów.

 5. Utrata osób z potencjałem, co powoduje, że rozwój organizacji jest dużo wolniejszy niż mógłby być albo całkowity brak rozwoju.
 6. Mniejsza aktywność organizacji pozarządowych.

To główne konsekwencje problemu braku stabilizacji zatrudnienia w trzecim sektorze, jakie wynikają z dostępnych badań. W projekcie Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych sprawdzamy, jak wpływają one na kondycję trzeciego sektora.

 

Publikacje

- piszą o nas

 • 27-03-2023Podsumowanie konferencji „Mamy wpływ. O (nie)stabilności zatrudnienia w NGO vol. 2

  Posumowanie konferencji na stronie patrona medialnego ngo.pl LINK
 • 22-03-2023Konferencja rzecznicza pod patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich

  Rzecznik Praw Obywatelskich objął Honorowym Patronatem konferencję „Mamy wpływ. O (nie) stabilności zatrudnienia w NGO” LINK
 • 7-03-2023Słowińska Grupa Rybacka zaprasza na Konferencję

  Wydazrenie jest promowane przez podmioty należące do PS COP LINK
 • 31-01-2023Kondycja zatrudnienia w trzecim sektorze wśród tematów posiedzenia RDPP

  Informacja na stronie gov.pl LINK
 • 12-2022O sieciowaniu i środkach na stabilne NGO podczas zachodnipomorskiego Forum

  Pomorska Pracownia Pozarządowa zaprosiła nas na Zachodniopomorskie Forum NGO 2022 LINK
 • 5-08-2022Czym jest stabilizacja zatrudnienia w NGO? Kilka słów o projekcie rzeczniczym

  Artykuł na ngo.pl LINK
 • 29-04-2022Jak finansować działania?

  Jak zbierać pieniądze na trudne tematy? LINK
 • 12-04-2022Badanie warunków zatrudnienia w NGO. Ankieta w ramach projektu EOG

  Artykuł na rops.pomorskie.eu: LINK
 • 15-04-2022Zapisz się na konferencję ”Mamy wpływ. O stabilności zatrudnienia w NGO”

  Artykuł na lebork.pl: LINK
 • 2021 O rozwoju NGO-sów w Olivii Centre w Gdańsku

  Na temat raportów z badań podczas wydarzenia o nazwie „Dobra Marka NGO 2” wypowiada się Marta Dietrich, koordynator projektu. Artykuł dostępny na stronie LINK