Raporty z badań

Z radością publikujemy długo oczekiwany RAPORT z badań i zachęcamy do przeczytania, komentowania na naszych kanałach oraz udostępniania dalej.

Słowo od Marty Dietrich – Koordynatorki projektu „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych”.

„(Nie)stabilizacja zatrudnienia w 3. sektorze. Tak można krótko podsumować wyniki naszych badań. To bardzo aktualna analiza (badania zakończyliśmy w czerwcu). Warto do niej zajrzeć, gdyż przedstawiamy zarówno perspektywę NGO i samorządów. Przeprowadziliśmy analizę dokumentów współpracy samorządów z NGO w 6 rejonach pomorskich. Raport dotyka odmiennych perspektyw funkcjonowania organizacji realizujących różne strategie i modele działania. Oddaliśmy też głos ekspertom pracującym na rzecz stabilizacji zatrudnienia i poprosiliśmy ich o komentarze. 

Niestety… wyniki badań, analiza i komentarze nasuwają mało optymistyczne refleksje. Projekt trwa nadal i dyskusja nad wynikami badań może przynieść pozytywne skutki dla wzmocnienia trzeciego sektora. Będziemy do niej Państwa zapraszać i liczymy na szeroki odzew.”