O rzecznictwie interesów wspólnych w woj. pomorskim

Kwestia stabilności zatrudnienia stanowi jedno z głównych wyzwań funkcjonowania trzeciego sektora w Polsce.
W ostatnich latach toczy się intensywna dyskusja wokół specyfiki i jakości pracy w organizacjach pozarządowych. Realizowany w okresie od września 2021 roku do lutego 2024 roku projekt Regionalnego Centrum Informacji i Wspomagania Organizacji Pozarządowych i Pomorskiej Sieci Centrów Organizacji Pozarządowych „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilnemu zatrudnieniu w organizacjach pozarządowych” jest pierwszym tak kompleksowym przedsięwzięciem zorientowanym na rozpoznanie problematyki zatrudnienia w trzecim sektorze oraz wypracowanie rozwiązań, które mają poprawić kondycję tego obszaru.

Prezentowane opracowanie ma na celu charakterystykę modelu rozwoju instytucjonalnego oraz uwarunkowań pracy rzeczniczej w kontekście kwestii zatrudniania pracowników w organizacjach pozarządowych, przede wszystkim
stabilności warunków świadczenia pracy. Przedstawienie zestawu dobrych praktyk i rekomendacji powierzyliśmy dr Krzysztofowi Stachurze, który w trakcie realizacji projektu brał w nim udział w roli eksperta. Raport powstał w oparciu
o analizę jego własnych doświadczeń jako członka grupy projektowej, rozmów (indywidualnych i zespołowych) z innymi osobami pełniącymi funkcje ekspertów i/lub rzeczników, studium literaturowe oraz przegląd dokumentacji
sprawozdawczej zbieranej w ramach przygotowywania projektu.