Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

10 czerwca 2022

Mamy wyniki z badania ilościowego zrealizowanego w projekcie!

Badanie dotyczące stabilizacji zatrudnienia w 3.sektorze w województwie pomorskim dobiegło końca. Dr Krzysztof Stachura z Uniwersytetu Gdańskiego dokonał ich analizy i opracował wstępny raport. Celem badania […]