Aby praca w NGO

była godna

Nie każdy wie, jaka jest rzeczywistość pracy w organizacjach pozarządowych w Polsce. Niepewne perspektywy, powszechne nadużywanie umów zlecenie, niskie zarobki przy wysokich wymaganiach od pracownika, a także konieczność pracy w nieodpłatnych nadgodzinach to realia wielu NGOsów. Wymyśliliśmy projekt „Naprawdę nie masz wpływu? Ku stabilności zatrudnienia w NGO”, aby zmienić tę sytuację.

 

Aktualności

z projektu...

12 stycznia 2023

Efekt mrożący. Echa raportu o kondycji rzecznictwa organizacji pozarządowych

Organizacje społeczne pełnią wiele funkcji w państwach demokratycznych. Świadczą usługi społeczne, mobilizują obywatelki i obywateli wokół istotnych tematów, kontrolują władze publiczne i prowadzą rzecznictwo dążące do […]